RING OSS -

Fastighetsförvaltning Göteborg

RING OSS -

Fastighetsförvaltning

Med vår fastighetsförvaltning ser dina fastigheter bra ut.

Kontakta oss - den här sidan om fastighetsförvaltning i Göteborg är ledig och kan bli er!

Nedan är exempel på text som kan stå kvar eller skrivas om för att anpassa just efter ert företag.

Fastighetsförvaltning i Göteborg är ett av våra huvudsakliga arbetsområden. Vi har stor erfarenhet av att affärsmässigt utveckla, förädla och sköta underhåll av fastigheter. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med fastighetsförvaltning i Göteborg, vi erbjuder en mängd olika tjänster inom fastighetsförvaltning i Göteborg!

Bred fastighetsförvaltning i Göteborg

Vi hjälper våra kunder med att ta fram underlag där vi tillsammans kan se på fastigheternas  förutsättningar, för att med vår erfarenhet och kunskap om fastighetsförvaltning i Göteborg utveckla dina fastigheter enligt kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi ställer fastighetsförvaltningens kostnad per kvm och övriga utgifter, intäkter, avkastningskrav och investeringar mot varandra. 

Vi har kompetensen för att utföra alla typer av uppdrag inom fastighetsförvaltning i Göteborg. Tack vare vår bredd är vi mycket effektiva och de uppdrag vi utför mycket prisvärda. Vi jobbar långsiktigt och ju mer vi lär känna dina fastigheter, desto bättre kan vi planera och utföra underhåll för just dina fastigheter – vilket i det långa loppet minskar oförutsedda kostnader och gör det lättare att följa utsatt budget. Något som så småningom gör det möjligt att ytterligare förbättra dina fastigheter och rent av införa besparingsåtgärder.

7 av våra tjänster inom fastighetsförvaltning i Göteborg:

  1. Underhållsplan – vi tar fram underhållsplaner med prognoser och nyckeltal.
  2. Offerter – vi tar in offerter/prisuppgifter och utvärderar dessa. Vi säkerställer alltid till hög kvalitet och låga marknadspriser.
  3. Kostnadskalkyler – vi tar fram en grund för att underlätta beslut för styrelse och fastighetsägare.
  4. Rådgivning – för framtida besparingar och allmän trivsel i och kring dina fastigheter.
  5. Service & underhåll – vi kan ta hand om hela eller delar av ditt fastighetsunderhåll.
  6. Besiktning – vi har certifierade kontrollanter för besiktning av fastigheter.
  7. Teknisk förvaltning – vi erbjuder även entreprenader som mark- och anläggningsarbete samt transporter.

Vi erbjuder fastighetsförvaltning i Göteborg till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, kommersiella aktörer, industrilokaler och byggnader med tillhörande mark. När du anlitar oss för fastighetsförvaltning i Göteborg kan vi även ansvara för reparationer, ombyggnationer etc.

Teknisk förvaltning

Vår fastighetsförvaltning i Göteborg innefattar även tjänster inom teknisk förvaltning. Som tekniska fastighetsförvaltare är vi ofta arbetsledare för driftpersonal och alla som utför praktiska sysslor, både våra egna och externa fastighetsskötare.

Vi tar ansvar för alla praktiska sysslor som exempelvis reparationer och underhåll, entreprenader och entreprenadupphandlingar, tillsyn av anläggningar, uppvärmning, städning och trädgårdsarbete. När vi har hand om din fastighetsförvaltning i Göteborg kan du med ro låta överlåta den tekniska förvaltningen till oss.

Hör av dig om du vill veta mer om våra tjänster inom fastighetsförvaltning i Göteborg!